VFN

Jsem příklad toho, že je vždycky šance a naděje umírá poslední

Jsem příklad toho, že je vždycky šance a naděje umírá poslední

„Letos v květnu mi byl diagnostikován karcinom slinivky břišní. Tato diagnóza je velice závažná, věděli jsme to, takže jsme okamžitě celá rodina začali hledat specialistu, na kterého bychom se mohli obrátit. Z médií jsme se dozvěděli o přednostovi I. chirurgické kliniky VFN v Praze, profesoru MUDr. Zdeňku Krškovi, DrSc., a začali jsme jednat,“ vzpomíná na dobu nedávnou Miroslav MACÁLKA.

Pana profesora jsme kontaktovali emailem s prosbou o vyjádření k mému onemocnění a k zaslané zdravotní dokumentaci. Obratem se nám ozval s vyjádřením, že v mém současném zdravotním stavu není operace možná, neboť do procesu onemocnění už byla vtažena žíla vedoucí do jater.

Prvním krokem bylo ozařování

Z toho důvodu mě byl ochoten předat do péče profesora MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA, který je specialistou na léčbu zářením na Onkologické klinice radioterapie VFN v Praze a zároveň jejím ředitelem. Samozřejmě jsem souhlasil a po konzultaci s panem profesorem Feltlem, jsem byl odeslán na PET vyšetření k přesné lokalizaci nádoru. To bylo třeba jako podklad k určení následné léčby. Při další návštěvě už mi pan profesor Feltl předepsal radioterapii speciálním přístrojem Tomotherapy HD, která se skládala z celkem 15 ozáření. Jejich cílem bylo zmenšit nádor, aby bylo možné ho odoperovat. Poté jsem asi měsíc čekal, jak to dopadne, jestli se nádor zmenšuje a bude možná operace. Při další kontrole měl pro mě pan profesor radostnou zprávu, skutečně se to zdařilo, radioterapie byla úspěšná.

Osudový a šťastný 21. srpen

Díky tomu, že mé tělo tak pozitivně reagovalo na radioterapii, jsem se vrátil zase na začátek, k profesu Krškovi, který nejenže potvrdil, že je operace možná, ale hned určil i datum: 21. srpna. Na I. chirurgickou kliniku jsem nastoupil den před zákrokem a v den „D“ mě pan profesor se svým týmem lékařů operoval. Když jsem se vzbudil z narkózy, čekaly mě samé skvělé zprávy. Nejenže se zákrok podařil, byl ještě úspěšnější, než lékaři doufali. Devět dnů jsem se zotavoval na JIP, kde jsem se setkal s vysoce odbornou péčí a lidským přístupem lékařů a sester. Ještě v době, kdy jsem byl hospitalizován, jsem se dozvěděl, že výsledky histologie jsou v pořádku. Před propuštěním do domácího léčení mě navštívila diabetoložka, která mi podala instrukce k aplikaci inzulínu. Ten si píchám čtyřikrát denně, ale to je to nejmenší oproti tomu, co mi hrozilo. Po šestnácti dnech v nemocnici jsem se vrátil domů.

Cítím se dobře a děkuji všem zdravotníkům ve VFN

Již jsem absolvoval kontrolu u pana profesora Feltla a čeká mě kontrolní PET vyšetření. V současné době se cítím dobře a věřím, že to všechno dobře dopadne. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat panu profesorovi Zdeňku Krškovi a celému jeho týmu lékařů. Díky odborníkům jako jsou pan profesor Krška a pan profesor Feltl, mají lidé s tímto onemocněním šanci na uzdravení, za což jim patří můj veliký obdiv a poděkování.